Cialis Kopen

Integrale regenwater administratie greep programma en ontwerp in een ecologische communityWu Che1, Yang Zhao2,,, Zheng Yang1, Junqi Li1, Guy Shi31 Key Laboratory van City Stormwater System en H2o Milieu, Beijing College of Civiele Techniek en Architectuur, Ministerie van Scholing, Beijing 100044, China.one Beijing Yuren Regenwater Eco technologieën Co, Ltd, Beijing 100044, China1 China Aviation Organizing and Building Development Co, Ltd, Beijing 100120, ChinaReceived 7 november 2013, Herziene 16 mei eventueel 2014 Goedgekeurd zestien Kon 2014 , beschikbaar op het web acht juli 2014 1,4. Maghrabi formatie (Cenomanian) De rotsen van de ontwikkeling omvatten interbedded claystones, siltstones en zandsteen. De basale flaser bedden zandsteen in de basis van de ontwikkeling van de Cenomanian leeftijd (Klitzsch en Lejal Nicol, 1984), terwijl de bovenliggende schalie, zandsteen siltsteen en veel minder fossiliferous. Glauconiet zandlagen bevatten slecht bewaarde verblijf van lamellibranches en vis tanden van ondiep maritieme plat sedimentatie getijden- en werd gecorreleerd met behulp van de fluviomarine sedimenten uit de Cenomanien Bahariya ontwikkeling door Dominik (1985). SummaryWater stabiliteit variabelen zijn gemonitord in een gekweekte mediterrane stroomgebied gekenmerkt door een dicht netwerk greppel om voor de afzonderlijke bepaling van de diffuse en geconcentreerd opladen termen tijdens vloed gelegenheden. Het 27 centrale deel van het stroomgebied was voorzien van (i) neerslagmeters, (ii) sloot gauge stations, (iii) piezometers, (iv) neutron probes, en (v) een eddy covariantie mast met een 3D sonische anemometer samen met een fast hygrometer. De H2O stabiliteit werd berekend voor twee herfst regen en Cialis Kopen overstromingen gelegenheden. We hebben ook benaderd de onzekerheid van deze strategie met Monte Carlo simulaties. De resultaten tonen, dat ook al sloot locatie op slechts 6% van het totale onderzoeksbudget regio vertegenwoordigt, geconcentreerd opladen bleek de belangrijkste levering van grondwateraanvulling zijn. Inderdaad, het was veertig van de totale grondwateraanvulling voor herfst gebeurtenissen, die de belangrijke jaarlijkse opladen evenementen. Deze wijzen erop dat zowel geconcentreerd en diffuse opladen mag in aanmerking worden genomen in bijna Cialis Kopen elke hydrologische modellering methode voor de mediterrane stroomgebieden. Dit betekent ook dat, omdat stroming over die kenmerkend voornamelijk verontreinigd door chemische stoffen Cialis Kopen verzamelen, sloten kunnen eventueel worden beschreven als een plek waar verontreiniging van het grondwater Cialis Kopen is waarschijnlijk gebeuren. De onzekerheid analyse geeft aan dat opladen schattingen bepaald door H2O balans Toon grote onzekerheidsmarges. Handvat: INRA UMR LISAH, Campus Agronomique, 2 Locatie P. Viala, 34060 Montpellier Cedex, Frankrijk. Tel .: +33 (0) 4 negenennegentig eenenzestig 28 éénenveertig; fax: +33 (0) 4 zevenenzestig 63 26 veertien.